با احترام و باور داشتن کودکان ، دنیا پر از خنده های شاد و کودکانه می شود رئیس اداره بهزیستی زرند گفت:

با احترام و باور داشتن کودکان ، دنیا پر از خنده های شاد و کودکانه می شود

 با احترام و باور داشتن کودکان ، دنیا پر از خنده های شاد و کودکانه می شود با همکاری اداره بهزیستی شهرستان زرند و ادارات شهرستان روز جهانی کودک گرامی داشته شد. به گزارش پایگاه خبری زرند نیوز، در این مراسم محمد ابراهیمی...