گزارش تصویری رزمایش سپاهیان محمد رسول الله ، گردان های الی بیت المقدس شهرستان زرند

گزارش تصویری رزمایش سپاهیان محمد رسول الله ، گردان های الی بیت المقدس شهرستان زرند

گزارش تصویری رزمایش سپاهیان محمد رسول الله ، گردان های الی بیت المقدس شهرستان زرند انتهای پیام/ عکس : مهدی...