رتبه نخست دادگستری زرند از حیث عملکرد قضائی واداری/دوران ننگین حکومت پهلوی، دوران تحقیر ملت ایران بود محمدی رییس دادگستری شهرستان زرند:

رتبه نخست دادگستری زرند از حیث عملکرد قضائی واداری/دوران ننگین حکومت پهلوی، دوران تحقیر ملت ایران بود

رتبه نخست دادگستری زرند از حیث عملکرد قضائی واداری به گزارش زرندنیوز , رییس دادگستری شهرستان زرند از کسب رتبه نخست توسط دادگستری زرند در زمینه کسب بیشترین امتیاز عملکرد قضائی واداری طی 9ماهه ی سال جاری خبر داد وگفت:در...

ادامه مطلب ...