راه اندازی رشته بهداشت محیط در دانشکده پرستاری زرند/ بیمارستان سینا تجهیز شد

راه اندازی رشته بهداشت محیط در دانشکده پرستاری زرند/ بیمارستان سینا تجهیز شد

راه اندازی رشته بهداشت محیط در دانشکده پرستاری زرند/ بیمارستان سینا تجهیز شد نماینده مردم زرند و فرماندار شهرستان زرند در دیدار با رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان در خصوص بررسی مسائل و مشکلات بخش بهداشت و درمان...