انتخاب زاهدی به‌عنوان نماینده شورای فرهنگ عمومی کرمان

انتخاب زاهدی به‌عنوان نماینده شورای فرهنگ عمومی کرمان

زاهدی به‌عنوان نماینده شورای فرهنگ عمومی کرمان انتخاب شد برای دومین دور پیاپی، محمدمهدی زاهدی به‌عنوان نماینده شورای فرهنگ عمومی در استان کرمان انتخاب شد. به گزارش پایگاه خبری زرندنیوز ، محمدمهدی زاهدی...