«علیرضا ابراهیمی»، رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی زرند  گفت : «بر اساس ماده ۲ قانون بیکاری، کارگرانی که بدون میل و اراده کار خود را از دست می‌دهند مشمول حمایت‌های بیمه بیکاری می‌شوند و بر اساس ماده ۶ این قانون، کارگران باید ظرف یک ماه بعد از بیکاری خود، درخواست خود را برای مقرری بیمه‌کاری ارائه نمایند.

بعد از ورود به سامانه و پر کردن یک فرم ثبت نام، کد رهگیری به کاربران داده خواهد شد که به منزله اطمینان از درخواست آنها برای مقرری بیمه بی‌کاری‌شان خواهد بود. البته دریافت این کد الزاما به معنای صد در صد محقق شدن دریافت بیمه بی‌کاری نیست چرا که ممکن است بنا به دلایل مختلف، فرد ثبت نام کرده جزو کسانی که به آنها بیمه بی‌کاری تعلق می‌گیرد، نباشد.»
ابراهیمی گفت حسب دستوالعمل اداری نکات زیر حائز اهمیت است:

۱- ثبت نام کارگرانی که به واسطه شیوع بیماری کرونا کارگاه آنان تعطیل شده است، می بایست فقط از طریق سامانه http://Bimebikari.mcls.gov.ir با اخذ کد رهگیری صورت گیرد و نیازی به حضور فیزیکی کارگران در ادارات کارو کاریابی ها نمی باشد.
۲- پرونده متقاصیان حائز شرایط در کمیته های دونفره بیمه بیکاری بررسی نمیشود و همانطور که گفته شد نیاز به حضور نیست و لیست مشمولین مستقیما به سازمان تامین اجتماعی ارسال می گردد .
۳- در صورت استمرار مقرری بیمه بیکاری بعد از ماه اردیبهشت ۹۹ پرونده در کمیته های دو نفره مطرح و پس از بررسی پرونده در کمیته های مزبور، استمرار مقرری بیمه بیکاری تایید و ادامه خواهدداشت.

بر این اساس در صورتی که کارگری شغلش را بخاطر کرونا از دست داده باشد بابت اسفند۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ می تواند بیمه بیکاری دریافت نماید

این خبر را به اشتراک بگذارید :