اخبارزرند / زرندنیوز , تاسوعا و عاشورای حسینی زرند به روایت تصویر

عکس : مهدی کارگر