به گزارش زرند نیوز پیرو شکایت متعدد مردمی درخصوص دخالت افاغنه درفرآوری محصول پسته،جلسه ای با حضورهیئت مدیره صنف خشکبار وسایر ادارات درگیر درمحل سالن کنفرانس مرکز بهداشت برگزار گردید، باتوجه به معضلات بهداشتی بوجود آمده توسط افاغنه دراین صنف ومغایرت این امر با قانون آیین نامه ماده۱۳ مواد خوردنی، آشامیدنی ، آرایشی وبهداشتی توسط افاغنه دراین صنف، بدینوسیله به اطلاع عموم می رسانیم که هرگونه دخالت اتباع بیگانه(افاغنه)در خریدوفروش ، فراوری پسته(خردکردن،مغزکردن بادست،تمیز کردن وبسته بندی،…..) ممنوع بوده ودرصورت مشاهده تخلف ضمن ضبط و معدوم_سازی محصول، با متخلفین برخورد جدی صورت می گیرد.

لذا از کلیه همشهریان تقاضا داریم موارد تخلف را دراسرع وقت با شماره تماس۱۹۰ به سامانه شکایت مردمی وزارت بهداشت،درمان و اموزش پزشکی ویا به شماره تماس۳۳۴۲۰۰۷۴(واحد بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت)اطلاع دهند.

انتهای پیام /

روابط عمومی مرکز بهداشت زرند