شورای تبیین مواضع دفتر بسیج دانشجوئی شهرستان زرند:

به گزارش پایگاه خبری زرند نیوز در پی اغتشاشات اخیر در سطح کشور ، بسیج دانشجویی شهرستان بیانیه ای صادر نموده است که متن این بیانیه در  ادامه آورده شده است.

بسم الله الرحمن الرحیم

«کشور عزیز ایران پس از انقلاب اسلامی همواره با انواع دشمنی ها مواجه بوده ولی چند سالی است که به طراحی پیچیده و به روز دشمنان اسلام و منافقین نفوذی نظام سلطه دچار شده و دشمنان به منظور براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دراین معرکه جولان داده و می.دهند ، و برای رسیدن به این هدف روی اعترضات داخلی حساب ویژه باز کرده اند . و نمونه آشکار فرصت طلبی دشمنان وقایع و آشوب های روزهای اخیر است .

اما باید توجه داشت که افرادی که وارد عرصه شدند به دودسته تقسیم می شوند:
گروه اول :کسانی که به دلیل مشکلات و مسائل اقتصادی به ستوه آمده و هر روز و هر زمان شاهد وعده هایی پوچ می شوند و اقایان مسوول بجای این که در صدد رفع مشکلات معیشتی مردم باشند خودشان را نژاد برتر دانسته و حکومت ارباب رعیتی را به مردم تزریق می کنند اعتراض به این شرایط معیشتی دشوار و ناکارامدی مدیران نه تنها پسندیده است بلکه قانونی نیز می باشد ومسولین زمانی که وعده می دادند باید اول بفکر این می بودند که آیا می توانند این وعده ها را عملیاتی کنند یا نه ، براستی مردم از تظاهر و نیرنگ خسته شده اند و در صحنه حضور یافته اند و بدینوسیله به مسولین هشدار داده و می دهند .

گروه دوم: کسانی که نه تنها درد مردم و درد جامعه را نداشته و ندارند بلکه بفکر براندازی نظام بوده و برای رسیدن به این هدف از هیچ حربه و کوششی فروگذار نکردند به جان مردم وعرضشان تجاوز کردند اموال عمومی را وسیله ی دست خود قرار داده و به سران مملکت توهین نمودند این زالو صفتان به تصویر شهیدان و تصویر سرداری جسارت کردند که سردار قلوب عرب و عجم بوده و هست و نیز به نیروهایی جان برکف انقلابی (سپاه پاسداران وبسیج) جسارت کردند انهم اهانت به ارگانی که نگین امت وملت ، خمینی کبیر در وصفش فرمودند: «سپاه پشتیبان انقلاب اسلامی است»

این گروه معاند و ابتر به تشویق و تحریک رسانه های معاند و مخالف نظام با اعمال مغرضانه خود قلب ملتی را آکنده از غم کردند امتی که درهمه ی عرصه ها پشتیبان رهبری وعامل به توصیه های ایشان بوده اند که بار دیگر مردم همیشه در صحنه ایران باحمایت از رهبری ونظام و آرمان های انقلاب تومار این افسار گسیختگان را درهم پیچیدند وقلم بطلان بر اعمالشان کشیده و آنها را محکوم نمودنداین گروه هم با پناه گرفتن پشت گروه تولد ریاکارانه لباس حق را پوشاندند و وارد عرصه شدند وخودشان را درحالی به شعارهایی ملبس کردند که به ظاهر برای احقاق حق از گوشه ی عزلت برای دفاع از حقوق مظلومین به میدان آمدند و البته با شعارهای ساختارشکنانه هویت متفاوت و منافقانه خود را آشکار کردند. بنده این حضور را سکه ای دو رو می دانم که یک طرف سکه نقش و نگاری از حق حک شده بودکه راه قانون را نمایان می ساخت وطرف دیگر آن سیرت وجودی فتنه و تزویر را، افراد صالح حق را از باطل شناخته و آن را می بینند و افراد متحجر وفریب خورده باطل در چشمشان حق جلوه می کند و به آتش فتنه هیزم ریخته وبه گمراهی سوق داده می شوند»

[من عمله بالعدل حصن الله ملکه] {هرکسی به عدالت رفتار کند خدا حکومتش را حفظ خواهد نمود}
 شورای تبیین مواضع دفتر بسیج دانشجوئی شهرستان زرند

انتهای پیام /