‍سرپرست شهرداری زرند در بازدید از پروژه دیاری نو :

ما به عنوان متولیان اصلی فعالیتهای عمرانی و فرهنگی در شهر زرند باید از اینگونه مشارکتها الگو برداری نمائیم .

رضا یزدانپناه سرپرست شهرداری زرند ضمن بازدید از پروژه دیاری نو و نقاشی های دیواری کودکان مشارکت شهروندان در همه پروژه های شهر زرند را خواستار شد .

اخبار زرند : سرپرست شهرداری در این بازدید ضمن تقدیر از فعالیتهای ترقی جا مدیرعامل و طراح شهری برای کودکان ، مشارکت آینده سازان را در انجام اینگونه برنامه ها (شهری برای کودکان) بسیار حائز اهمیت دانست و افزود : ما به عنوان متولیان اصلی فعالیتهای عمرانی و فرهنگی در شهر زرند باید از اینگونه مشارکتها الگو برداری نمائیم .

رضا یزدانپناه با اعلام اینکه مشارکت شهروندان عزیز میتواند بسیار فراتر از میزان فعلی باشد گفت : شاید عده ای تصور کنند که مشارکت صرفآ باید در بحث سرمایه گذاری رخ دهد ، در صورتی که حتی عدم رها سازی زباله ای ناچیز از داخل خودرو به داخل معبر عمومی بیانگر مشارکت است ، مشارکت در نظافت و تمیزی شهر .
سرپرست شهرداری زرند افزود : خوشبختانه شهروندان در مباحث فرهنگی همواره همراه و همیار شهرداری بوده اند و برگزاری برنامه های مختلف در طی سالهای گذشته دلیلی بر این مدعاست .

وی به پویایی استعدادها و شکوفا شدن خلاقیت ذهنی در کودکان نیز اشاره کرد و افزود : جای بسی خرسندی است که از هم اکنون ذهنیت کودکان نسبت آینده و مشارکت در مسائل مختلف شهر در حال تغییر می باشد و مطمئنآ ًاین امر اثرات مثبت خود را در آینده به خوبی نشان خواهد داد .
وی در پایان افزود : اغلب برنامه های فرهنگی و هنری که در سطح شهر در حال انجام می باشد همسو با رسالت و وظایف شهرداری است و امیدواریم این امر همواره تداوم داشته باشد .

انتهای پیام/روابط عمومی شهرداری زرند